Byggföretag och inriktningar

Det finns byggföretag för det mesta, och många har vissa inriktningar. Vissa byggföretag arbetar enbart med golv, medan andra kanske enbart har snickare. Där finns byggföretag som bygger lägenheter, andra som renoverar hos privatpersoner. Sedan finns det de som staten kanske anställer för att bygga större byggnader, skolor, bibliotek och köpcentrum.

Många byggföretag har flera olika inriktningar, speciellt de större. Där kan de ha flera olika grenar, med olika människor i varje gren som är specialiserade på just det de gör. Alltså kan dessa större byggföretag inrikta sig på fler saker och vara duktiga på alla delar, än mindre byggföretag kan.

Men även de större byggföretagen kan anställa mindre byggföretag för att göra vissa delar. Kanske bygger det större flera lägenheter, men känner att golvläggningen får tas omhand av ett annat byggföretag som riktat in sig på golv, och har det som specialitet.

Det brukar även ske en del sammarbeten mellan de större och de mindre. Om vi säger att ett större byggföretag har fått som uppdrag att bygga ett helt nytt köpcentrum, så gör de ofta inte allt själv, utan specialister inom olika områden hyrs in. Det kan gälla målning och tapetsering, fönsterspecialister eller takläggare. Beroende på vad som behövs.