Frånluftsventilation, hur fungerar den egentligen?

Luft sugs ut från hemmet med hjälp av en eller flera fläktar. Luften sugs ut från köket, toaletter, badrum samt från exempelvis tvättstugan och ersätts på samma sätt som i hus med självdrag, alltså genom uteluftsdon, vädringsfönster och otätheter i byggnaden.

Ventilationens syfte är att hålla fukt och föroreningar under kontroll och säkerstalla ett behagligt klimat genom reglering av syrenivå och temperaturfördelning i hemmet.

Det är inte helt enkelt att veta om hemmets ventilationssystem fungerar optimalt. För att säkerstalla dess funktion så kan man ta hjälp av företag som Akono AB. Akono hjälper till att sköta frånluftsventilationen, framförallt i våtutrymmen som är en vikig del när det gäller att hålla rätt fuktnivå och motverka mögelangrepp.

Akono är en lämplig samarbetspartner för ventilationsfrågor i hemmet eftersom de även hjälper till att rengöra imkanalen i köksfläkten. En rengöring utförd av Akono medför att mängden avlagringar av partiklar och fett i imkanalen som vid en brand kan antändas reduceras kraftigt tackvare en grundlig och regelbunden rengöring genomförd av fackmän som Akono.

Du kan läsa omdömen om vad Akonos kunder tycker på Reco och Gulasidorna.
Akono AB Eniro
Akono AB Reco
Akono AB hemsida 

Akono AB är aktiva över hela landet så det spelar ingen roll vart du bor, du kan alltid kontakta Akono för att få hjälp med service, rensning & rengöring av imkanaler och frånluftsventilation.