Byggföretag och projekt

Många byggföretag arbetar ofta med flera olika saker. Man anställer byggföretag för att utföra olika projekt. Det kan antingen vara ett byggföretag som helt riktar in sig på privatpersoner, och utför olika slags renoveringar. Allt ifrån att laga en dörr, till att lägga nytt golv och att måla om. Sedan finns det byggföretag som tar sig an större projekt, och anställs av företag, staten, kommunen eller liknande. Dessa byggföretag har ofta en del olika specialister anställda hos sig, som betongare, murare, snickare, golvläggare, målare bland annat.

När det sedan är något större som behöver göras, och som de inte har folk anställda till, hyr de istället in andra byggföretag som specialiserar sig på det som behöver göras. Det kan till exempel gälla byggföretag som riktar in sig på fönster och glas.

Många byggföretag har även arkitekter anställda hos sig, som ritar och planerar byggnaderna som ska göras. Man anställer alltså dem att göra hela jobbet, och ger dem istället vissa direktioner om vad de förväntar sig. Vi tar lägenheter som ett exempel, där det byggföretag man anställt får i uppdrag att bygga hundra nya lägenheter. De ska vara luftiga, ha en viss storlek samt ha si och så många rum. Sedan ger man dem kanske fria tyglar när det gäller resten.

Efter det kollar man såklart även av vad som görs, och har möten om vad som händer och hur det går för dem. När ritningarna över projektet är godkända börjar de med allt annat arbete. Man sätter grunden, fixar ställningar, lägger betong – som bara kan göras vid vissa tillfällen. Det får inte vara för varmt, eftersom det är jobbigare, och heller inte regna. Sedan läggs det ut armeringsjärn som grund. Vissa delar byggs på annan plats och förs sedan till platsen där lägenheterna ska stå. Man kan till exempel välja att bygga lägenhetsväggarna och sedan bara placera dem där de ska vara.

Sedan är det sådana saker som att lägga tak, måla, sätta dit dörrar och fönster samt dra rör för vatten, och elledningar. När man börjar bli klar får man även undersöka så allting verkligen fungerar, vilket man också behöver göra kontinuerligt under arbetets gång.

Säkerhet är såklart också en väldigt viktig faktor för arbetarna, och man har alltid rätt kläder, hjälmar och ögonskydd. Även masker bärs när man ska arbeta med produkter som kan innehålla giftiga ångor.

Där finns alltså en hel del olika saker byggföretag jobbar med, beroende på vad de riktat in sig på.